Publishing House
Proceed to the Publishing House

Spór o średniowiecze. Z rozważań nad tożsamością kulturową Europy. Jacques Le Goff, Jerzy Kłoczowski, Aron Guriewicz

Anna M. Brzezińska

Publisher: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo, 2018
Page(s): 216
Section:
ISBN/ISSN: 9788381421232
Paper edition

44,90 PLN 40,41 PLN

In Stock

 

Author: Anna M. Brzezińska

Publisher: Uniwersytet Łódzki Wydawnictwo, 2018

Section:

Page(s): 216

ISBN/ISSN: 9788381421232

Książka jest propozycją odczytania dorobku czołowych europejskich mediewistów XX wieku w kulturowym kontekście mediewalizmu, rozumianego tu jako przekonanie o fundamentalnej roli średniowiecza dla wykształcenia swoiście europejskiego systemu wartości. Nowatorskim pomysłem było zastosowanie perspektywy porównawczej dla trzech tradycji historiograficznych: polskiej, francuskiej i rosyjskiej. Wpisując się w „jasną legendę” średniowiecza, poprzez dostrzeżenie w nim takich wartości, jak poszanowanie różnic przy jednoczesnym szacunku dla tradycji lokalnej, pomocniczość czy solidarność wobec społeczności, trzej historycy wskazują podstawowe cechy jedności europejskiej, aktywnie kształtując debatę nad tożsamością współczesnej Europy.