Publishing House
Proceed to the Publishing House

Smart city. Innowacyjny system zarządzania logistyką zwrotną w gospodarce odpadami komunalnymi

Wojciech Lutek , Zbigniew Pastuszak

Publisher: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wy, 2019
Page(s): 234
Section:
ISBN/ISSN: 9788322791738
Paper edition

39,90 PLN 35,91 PLN

In Stock

 

Author: Wojciech Lutek , Zbigniew Pastuszak

Publisher: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wy, 2019

Section:

Page(s): 234

ISBN/ISSN: 9788322791738

Logistyka, łącząc nauki ekonomiczne, w tym ekonomię i nauki o zarządzaniu, z naukami technicznymi, jest obszarem interdyscyplinarnym, który nieustannie się rozwija. Liczne badania prowadzone na różnych poziomach zarządzania logistycznego z jednej strony nowatorsko uzupełniają lub czasem zmieniają dotychczasowe koncepcje logistyczne, z drugiej nieustannie wskazują luki zarówno teoretyczne, jak i empiryczne w obszarze problematyki logistycznej. Autorzy, dostrzegając różnorodność podejść do problematyki logistyki odpadów komunalnych, świadomie skoncentrowali uwagę na wybranej przez siebie metodyce doskonalenia procesów logistyki zwrotnej – z wykorzystaniem autorskiej metodyki Gotowości do Zarządzania Systemem Zagospodarowania Odpadów (GZSZO).

Fragment recenzji dr hab.. inż. Marzeny Kramarz, prof. PŚL