Publishing House
Proceed to the Publishing House

Metodologia pracy naukowej

Jarosław Zieliński

Aspra-JR, 2012
Page(s): 136
Section:
ISBN: 9788375453645
 
 
 

 

Jarosław Zieliński

Aspra-JR, 2012

Section:

Page(s): 136

ISBN: 9788375453645

Przed przystąpieniem do pisania pracy naukowej – pracy magisterskiej, pracy doktorskiej, artykułu naukowego czy też książki naukowej – konieczne jest zrozumienie sensu całokształtu i składników szeroko pojętej metody naukowej, uzyskanie odpowiednich umiejętności praktycznych, nawyków do pracy badawczej i pisarskiej, stwierdza Józef Pieter, prowadząc następnie w swym dziele "Ogólna metodologia pracy naukowej" szereg rozważań, pojęć i przykładów odnoszących się zarówno do publikacji wyników, jak i poprzedzających ich badań. Oto najważniejsze etapy tej drogi, poszerzone o rozważania innych uczonych o twórczości, publikacjach naukowych i naukowcach.