Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Antropologia filozoficzna a antropologia teologiczna Karola Wojtyły - Jana Pawła II

Katarzyna Wilczek

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2018
Stron: 454
Dział:
ISBN: 9788365432919
 
 
 

 

Katarzyna Wilczek

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2018

Dział:

Stron: 454

ISBN: 9788365432919

Książka poświęcona jest antropologii, która budowana jest na dwóch fundamentach – wiary i rozumu, najpierw przez filozofa, wykładowcę etyki, będącego zarazem poetą, dramaturgiem, duszpasterzem i człowiekiem głębokiej wiary, który 16 października 1978 roku zostaje wybrany na papieża i staje się namiestnikiem Chrystusa. Tak systematycznie konstruowana myśl o człowieku, przez Karola Wojtyłę – Jana Pawła II, na fundamencie rozumu, jako narzędzia filozoficznej refleksji i wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego słowa, domaga się zaprezentowania jej trzech głównych filarów: osoby, wolności i ludzkiej miłości w kontekście relacji między filozofią i teologią. Zaprezentowana w książce korelacja pomiędzy osobą, wolnością i ludzką miłością, przy pomocy różnych pojęć, ukazana z perspektywy filozoficznej, teologicznej, dopełniona spojrzeniem literackim, odsłania kunszt Karola Wojtyły – Jana Pawła II, który łączy w jedną całość trzy odwieczne drogi poszukiwania prawdy o człowieku: religię – wiarę, filozofię i sztukę. To łączenie dróg jest budowaniem mostów, które prowadzą ex umbris et imaginibus in veritatem („z cieni i obrazów do prawdy”) – do pełnej i ostatecznej Prawdy o człowieku. Prawdy o tym, kim jest, jakie ma predyspozycje i kim powinien się stawać.

Spis treści

Wstęp
I. Relacja między filozofią a teologią
1. Próba zdefiniowania pojęć
2. Zarys historii relacji między filozofią a teologią
2.1. Od starożytności do średniowiecza
2.2. Nurt filozofii nowożytnej
2.3. Nurt filozofii współczesnej
3. Różne sposoby ujęcia tematu
4. Filozofia i teologia w intelektualnej formacji Karola Wojtyły
4.1. Św. Jan od Krzyża
4.2. Św. Tomasz z Akwinu
4.3. Max Scheler
5. Dojrzałe ujęcie relacji filozofii i teologii w encyklice Fides et ratio
6. Metoda antropologicznych rozważań Karola Wojtyły – Jana Pawła II

II. Osoba
1. Transcendencja a pierwotna samotność
2. Ludzka godność a teologia imago Dei
3. Spełnienie a zbawienie
4. Uwagi końcowe

III. Wolność
1. Wola i wolność w strukturze osoby ludzkiej
2. Zależność wolności od prawdy
3. Sumienie
4. Uwagi końcowe

IV. Miłość
1. Integracja miłości a miłość oblubieńcza
2. „Mowa ciała”
3. Uwagi końcowe

Zakończenie
Wykaz skrótów
Bibliografia
Summary