Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Polska XIX i XX wieku w filozoficznym zwierciadle

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2017
Stron: 426
Dział:
ISBN: 9789365432855
 
 
 

 

TOMASZ SEKUNDA WYDAWNICTWO "SCRIPTUM", 2017

Dział:

Stron: 426

ISBN: 9789365432855

Człowiek zżył się ze zwierciadłem w swym bytowaniu powszednim i w wielu dziedzinach działalności artystycznej, naukowej i technicznej. Nic dziwnego przeto, że lustro wrosło w nasze życie intelektualne. Zarówno nasza mowa potoczna, jak nasza publicystyka i literatura są przesycone obrazami i przenośniami związanymi ze zwierciadłem. Raz po raz czytamy, że coś „odzwierciedla” lub „nie odzwierciedla” czegoś. […] Analogie i porównania ze zwierciadłem przenikają całe nasze życie intelektualne, sięgają w sferę najbardziej subtelnych rozmyślań metafizycznych i spekulacji mistycznych (za M. Wallis, Dzieje zwierciadła)

Stefan Konstańczak – pracownik dydaktyczno-naukowy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Członek Komitetu Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii
Nauk. Zainteresowania naukowe: etyka, historia filozofii polskiej, bioetyka. Autor oraz współautor siedmiu książek z etyki oraz najnowszej historii filozofii polskiej.

Spis treści
Wstęp

Praktyczna funkcja filozofii
Etos pracy filozofa. O obowiązkach filozofii względem narodu i nauki
1. Filozofia polska (narodowa) i filozofia w Polsce
2. W stronę filozofii czynu
3. Etos pracy filozofa

Wiek XIX
1. ROMANTYZM
1.1. Jak może trwać świadomość narodowa bez istnienia własnego państwa?
       Koncepcja rozczłonii Ojczyzny Karola Libelta
1.2. Praca jako wartość moralna w filozofii Karola Libelta
2. POZYTYWIZM
2.1. Stefana Zachariasza Pawlickiego pierwsze polskie przekłady dzieł Kartezjusza
2.2. Recepcja teorii Darwina w filozofii polskiej XIX wieku

Wiek XX
3. NA PRZEŁOMIE WIEKÓW
3.1. Panslawizm w filozofii polskiej
3.2. Dzieje filozofii polskiej w listach zapisane.
       Korespondencja Stefana Pawlickiego z Kazimierzem Twardowskim
3.3. W polemicznym zwierciadle Adama Mahrburga
4. SZKOŁY FILOZOFICZNE
5. SZKOŁA LWOWSKO-WARSZAWSKA
5.1. Daniela Gromska (1889–1973) w roli historyka polskiej filozofii
5.2. Zygmunta Zawirskiego niedokończony projekt
6. WOJNA A FILOZOFIA
6.1. Walka jako problem moralny w twórczości Marii Ossowskiej
6.2. Strategie przetrwania. Filozofowie polscy podczas II wojny światowej
6.3. Pamiętnik czasu wojny i odbudowy. Lekarska epopeja Adama Wrzoska 1939–1959
7. POMIĘDZY FILOZOFIĄ A IDEOLOGIĄ
1.1. Józef Maria Bocheński w roli „sumienia” polskiej filozofii powojennej
7.2. Józefa Tischnera krytyka marksizmu
8. FILOZOFIA NA EMIGRACJI
8.1. Zbigniew Antoni Jordan (1911–1977) – szkic do filozoficznej biografii
9. FILOZOFIA W CIENIU TOTALITARYZMU
9.1. Retoryka dominacji – polityczne sterowanie nauką
9.2. „Ruch Filozoficzny” i wolność badań naukowych w Polsce w latach 1947–1957
10. POZA GŁÓWNĄ LINIĄ SPORÓW
10.1. Inspiracje twórczością Fiodora Dostojewskiego w filozofii polskiej
10.2. Od formizmu do strefizmu. Ewolucja poglądów estetycznych Leona Chwistka

Zakończenie
Wybrana bibliografia
Archiwalia
Nota bibliograficzna
Indeks osobowy