Publishing House
Proceed to the Publishing House

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2018/11 z. 3

red. Wacław Uruszczak

Publisher: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo, 2018
Section:
ISBN/ISSN: 20844115
Paper edition

39,90 PLN 35,91 PLN

In Stock

 

Author: red. Wacław Uruszczak

Publisher: Uniwersytet Jagielloński Wydawnictwo, 2018

Section:

ISBN/ISSN: 20844115

Czasopismo obejmuje artykuły i rozprawy naukowe historyków prawa oraz historyków doktryn politycznych i prawnych z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Zamierzeniem redaktorów i pomysłodawców wydawnictwa było umożliwienie publikacji rezultatów badań z zakresu szeroko pojętej historii prawa, historii państwa oraz historii doktryn politycznych i prawnych. Czasopismo zawiera także dział recenzji oraz kronikę wydarzeń naukowych.

REDAKTOR NACZELNY: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak


The editors of „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” (Cracow Studies
of Constitutional and Legal History) intention is to launch a new publishing series which would show the results and scope of research done on the constitutional and legal history.

EDITOR-IN-CHIEF: Prof. dr hab. Wacław Uruszczak