Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wojna serbsko-bułgarska 1885 roku. Studium polityczno-wojskowe

Dariusz Faszcza

Wydawnictwo Napoleon V, 2018
Stron: 256
Dział:
ISBN: 9788378896678

 

Dariusz Faszcza

Wydawnictwo Napoleon V, 2018

Dział:

Stron: 256

ISBN: 9788378896678

Postanowienia kongresu berlińskiego kończącego wojnę rosyjsko-turecką 1877–1878 nie zapewniły trwałego pokoju na Bałkanach. Siedem lat później na południu Europy doszło do krótkiej wojny serbsko-bułgarskiej. Jakie były jej przyczyny? Co pchnęło do bratobójczej walki dwa narody słowiańskie? Dlaczego przeszła ona do historii, jako „wojna generałów z kapitanami”? Wreszcie, jak zareagowały na nią mocarstwa europejskie oraz jakie były jej skutki dla walczących stron? Na te pytania stara się odpowiedzieć niniejsza książka, która jest pierwszą tak obszerną monografią w historiografii polskiej poświęconą temu nieco już zapomnianemu konfliktowi zbrojnemu.


Dariusz Faszcza (1960), doktor nauk humanistycznych, adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Głównym przedmiotem jego zainteresowań są dzieje wojskowości Polski i Bułgarii w XIX i XX w., jak również problematyka bezpieczeństwa narodowego. Autor ośmiu opracowań (w tym m.in. książki pt. Zapomniany sojusznik kajzerowskich Niemiec. Armia Bułgarska w czasie pierwszej wojny światowej, Oświęcim 2015) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconej tej problematyce. Członek Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego i Szczecińskiego Towarzystwa „Pogranicze”.