Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

PIT, CIT, RYCZAŁT 2018. Podatki część 1

, ,

Wydawnictwo: Infor. Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne Sp, 2018
Stron: 448
Dział:
ISBN/ISSN: 8365887917

 

Autor: , ,

Wydawnictwo: Infor. Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne Sp, 2018

Dział:

Stron: 448

ISBN/ISSN: 8365887917

Od 1 stycznia 2018 r. w podatkach dochodowych zostały wprowadzone liczne zmiany. Część z nich ma na celu wyeliminowanie mechanizmów optymalizacji podatkowej. Mają temu służyć m.in. wyodrębnienie w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, a także modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej oraz wprowadzenie limitów dla kosztów uzyskania przychodów związanych z umowami o świadczenie usług niematerialnych.

Część zmian ma ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej, w szczególności przez małych i średnich przedsiębiorców. Należą do nich m.in.:

  • podwyższenie limitu dla środków trwałych umożliwiającego ich jednorazowe rozliczenie w kosztach,
  • wprowadzenie ulgi na złe długi,
  • rezygnacja z obowiązku wpłaty zaliczki na PIT w przypadku, gdy kwota zaliczki w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku nie przekracza l000 zł,
  • podniesienie limitów dla niektórych zwolnień podatkowych,
  • umożliwienie podatnikom PIT składania oświadczeń lub zawiadomień za pomocą środków elektronicznych.

W 2018 r. ograniczona zostanie również możliwość korzystania z opodatkowania 8,5% ryczałtem przychodów uzyskiwanych z najmu.

Publikacja zawiera:

  • ujednolicone teksty ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • wybrane rozporządzenia wykonawcze,
  • komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym – w formie przewodnika po zmianach.

Przewodnik zawiera porównanie treści przepisów przed i po zmianie oraz komentarze ekspertów objaśniające każdą wprowadzoną zmianę. Dzięki temu łatwo można dowiedzieć się nie tylko, na czym polega zmiana, lecz także dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.