Publishing House
Proceed to the Publishing House

Amerykańska myśl wolnościowa: od liberalizmu do libertarianizmu

Cezary Błaszczyk

KANCELARIA SEJMU, 2018
Page(s): 336
Section:
ISBN: 9788376665221
 
 
 

 

Cezary Błaszczyk

KANCELARIA SEJMU, 2018

Section:

Page(s): 336

ISBN: 9788376665221

Książka opisuje amerykański liberalizm i jego rozwój na płaszczyźnie aksjologii, myśli ustrojowej oraz ekonomii politycznej, a także doktrynę libertariańską wraz z jej stosunkiem do zmieniającego się liberalizmu. Autor nie ogranicza się do zarysowania historii doktryn polityczno-prawnych, ale stara się uchwycić ich faktyczną tożsamość. Wpływ filozofii na politykę i prawo oraz związki nauk niedogmatycznych i praktyki pozwalają ukazać pełne oblicze Ameryki – ojczyzny wolności.