Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych, cz. 1

Magdalena Ciechowska, Maria Szymańska

WAM, 2018
Stron: 296
Dział:
ISBN: 9788376143668
 
 
 

 

Magdalena Ciechowska, Maria Szymańska

WAM, 2018

Dział:

Stron: 296

ISBN: 9788376143668

Recenzowana książka zasługuje na uważną i aprobującą ocenę (...). Z wyjątkiem studium przypadku, pozostałe charakteryzowane metody poznania odznaczają się swego rodzaju elitarnością. Nadają się do badań specjalnych zjawisk i problemów, wymagają szczególnych kwalifikacji badacza, przysparzają wiedzy o ograniczonym zasięgu przestrzennym i czasowym. Ale też widzę w nich specjalne funkcje upowszechnienia strategii mało jeszcze popularnych, wzbogacenia polskiej literatury metodologicznej nowymi propozycjami pojęciowymi i organizacyjnymi. Jest to na pewno praca zawierająca znaczny ładunek nowych idei, projektów, rozwiązań warsztatowych, choć w każdym przypadku autorki starają się ukazać korzenie historyczne danej metody, strategii, kierunku myślenia i bardzo często sięgają w tym celu do polskich tradycji badań.

Ze względu na język, komunikatywność wykładu, wielostronność proponowanych zabiegów badawczych i stałą obecność w narracji odniesień do wzorów literatury polskiej i zagranicznej, uważam tę książkę za jeden z lepszych podręczników poświęconych sztuce badań naukowych, niestety ograniczonych tylko do badań jakościowych, a w tym tylko do kilku wybranych metod poznania jakościowego. Życzę autorkom kolejnego dzieła, bardziej uniwersalnego, ale zachowującego ten sam poziom kompetencji przedmiotowej, bogactwo związków z literaturą światową i polską oraz uniwersalizm wykładu.

Z recenzji prof. dr. hab. Tadeusza Pilcha

 

Publikacja stanowi interesujące i pożyteczne wpro­wadzenie do wybranych metod i technik badań jakościowych. Godna uwagi jest wytrwałość autorek w dążeniu do przekazania i uporządkowania wiedzy o wybranych metodach jakościowych, które mogą być przydatne w badaniach pedagogicznych. Na podkreślenie zasługuje też to, że autorki wobec niewystarczającego oświetlenia wielu zagadnień w polskiej literaturze naukowej sięgnęły do licznych publikacji zagranicznych, przytaczając z nich ustalenia definicyjne, klasyfikacje, różne sposoby uzasadnień i inter­pretacji.

Książka zawiera wiele nowej wiedzy o badaniach jakościowych, wiedzy uporządkowanej, przydatnej w pracach badawczych nauczycieli i studentów. Mam więc nadzieję, że publikacja autorstwa Magdaleny Ciechowskiej i Marii Szymańskiej będzie stanowić wartościową lekturę dla licznych czytelników.

Z recenzji prof. dr hab. Mirosława J. Szymańskiego