Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Intensive Spaces, Forms and Ideas in the Fish Banquet of Hatif Janabi (j. arab.)

Adnan Abbas

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2018
Stron: 368
Dział:
ISBN: 9788323232995
 
 
 

 

Adnan Abbas

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, 2018

Dział:

Stron: 368

ISBN: 9788323232995

Autor arabskojęzycznej pracy dokonuje szczegółowego przeglądu i prezentuje krytycznoliterackie studium zbioru wierszy Hatifa Janabiego „Uczta Ryb” (2017), przedstawia jego najnowszy eksperyment poetycki oraz analizę formalną i językową wierszy, omawia ich tematykę (aspekty irackie, polskie, orientalne, zachodnie, ludzkie i uniwersalne) oraz refleksje poety nad miłością, naturą, marzeniami o lepszym, pełnym nadziei świecie. Chociaż w książce przeanalizowano konkretny zbiór poetycki, daje ona pogląd na charakter całej twórczości Hatifa Janabiego i jej ewolucji na przestrzeni ponad czterdziestu lat.