Publishing House
Proceed to the Publishing House

Powstanie Wielkopolskie 1918-1919

Marian Olszewski

ODDZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ-KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU W KRAKOWIE, 2018
Page(s): 232
Section:
ISBN: 9788380983809
 
 
 

 

Album jest ułożoną narracyjnie opowieścią, na którą składa się odpowiednio dobrana ikonografia wraz z podpisami i komentarzem historycznym. Książka rozpoczyna się rozdziałem pt. „Ostatnie dni niewoli”, który opowiada o uwarunkowaniach politycznych, narodowych i społecznych stanowiących genezą Powstania Wielkopolskiego.

W kolejnych rozdziałach zaprezentowano ikonografię z przebiegu walk i działań powstańczych związanych z wyzwalaniem Wielkopolski spod panowania pruskiego. Istotnym elementem edukacyjnym są mapy z zaznaczeniem zasięgu walk i ośrodków powstańczych. Zaprezentowano także sylwetki ważniejszych dowódców. Opowieść o losach powstańców została doprowadzona do czasów II Rzeczypospolitej oraz tragicznej sytuacji po agresji III Rzeszy Niemieckiej w 1939 r., kiedy wielu z nich zostało aresztowanych i rozstrzelanych w egzekucjach lub osadzonych w obozach koncentracyjnych.

Ostatnia część albumu to rozdział poświęcony pamięci i upamiętnianiu Powstania Wielkopolskiego i powstańców, możliwa w PRL po 1957 r. prezentacja rozmaitych form upamiętniania została doprowadzona do czasów dzisiejszych.

SPIS TREŚCI

Nota redakcyjna 
Przedmowa do poprzedniego wydania 
Słów kilka od współpracownika i redaktora 
Ostatnie dni niewoli
Wielki dzień grudniowy
Droga do niepodległości
Z frontu północnego powstania 
Na froncie zachodnim powstania
Na froncie południowym i innych odcinkach
W chwilach wolnych od żołnierskiej powinności
Zwycięski finał 
Pamiątki i pamięć powstania