Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Z dziejów polskiej ilustracji panegirycznej drugiej połowy XVII wieku, cz. 2. Problematyka stylistyczno-formalna polskiej panegirycznej ilustracji książkowej

Jadwiga Bednarska

Muzeum Śląskie w Katowicach, 2005
Stron: 294
Dział:
ISBN: 9788387455538
 
 
 

 

Przedmiot badań autorki stanowi zespół ilustracji panegirycznych pierwszej połowy XVII wieku. Ilustracje te dokumentują i pozwalają prześledzić ważne wydarzenia z życia polskich monarchów związane z ich intronizacją, odniesionymi triumfami wojennymi bądź zaślubinami i narodzinami potomków, a także gloryfikują członków wielu rodów magnackich i upamiętniają istotne fakty z życia różnych dostojników duchowieństwa. Najbogatszy zestaw ilustracji zachował się w epitalamiach i drukach okolicznościowych wydanych z okazji intrad królewskich. Ilustracja panegiryczna stanowiła znakomite narzędzie propagandy i gloryfikacji. Jej głównym celem było uwiecznienie pamięci bohaterów utworów panegirycznych, analogicznie do takich dzieł architektoniczno-rzeźbiarskich, jak fundacje kaplic grobowych i mauzoleów. Autorka omówiła między innymi: oddziaływanie grafiki niderlandzkich manierystów i rytowników „szkoły graficznej Rubensa” oraz nawiązania do zachodnioeuropejskiej emblematyki, ikonologii, „hieroglifiki okresu renesansu”, antyku i heraldyki polskich twórców ilustracji panegirycznej.