Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Jaką płeć ma robotnica? Analiza symboli realizmu socjalistycznego

Anna Zalewska

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018
Stron: 230
Dział:
ISBN: 9788323533863
 
 
 

 

Anna Zalewska

Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2018

Dział:

Stron: 230

ISBN: 9788323533863

Socrealizm przedstawiony z perspektywy genderowej jako nurt w sztuce, który służył nie tyle propagandzie, co mitowi politycznemu, za który uznany został socjalizm. Autorka bada symbole realizmu socjalistycznego, przedstawiając jego dokładną genezę w ujęciu mitycznym. Udowadnia, że realizm socjalistyczny, będący szczytowym punktem socjalizmu radzieckiego, działał wedle tych samych zasad co mit lub baśń.

Autorka stara się również zdefiniować znaczenie opozycji genderowej w omawianym nurcie – rolę nie tylko kobiety lub ikonicznej robotnicy, lecz także mężczyzny oraz ikonicznego robotnika – która była osią całego socrealizmu. W autorskiej genderowej interpretacji dokonuje syntezy tych dwóch aspektów symboliki socjalizmu, opierając ją na opozycji wartości: męskie–niemęskie, kobiece–niekobiece.