Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Nokturny z dziejów wyobraźni poetyckiej

Paweł Próchniak

Pasaże, 2018
Stron: 236
Dział:
ISBN: 9788364511394
 
 
 

 

Paweł Próchniak

Pasaże, 2018

Dział:

Stron: 236

ISBN: 9788364511394

Na początku było słowo, komentarz przyszedł później. Paweł Próchniak wierny jest temu fundamentalnemu rozpoznaniu. Wcale dziś nieoczywistemu.

W swoich odczytaniach nie wychodzi przed szereg, zawsze daje pierwszeństwo słowom. A trzeba dodać, że zajmuje się nimi z nadzwyczajną czułością. Opukuje je, osłuchuje, obraca w palcach, bada skrupulatnie ich semantyczne przydźwięki. Wpuszczając słowa w nieoczekiwane konteksty – patrzy jak znowu zaiskrzą. Uwalnia ich zaskakujące sensy i otwiera na niespodziankę.

Próchniak wierzy w wiersze i wierzy wierszom. Żywi do nich dziką wprost namiętność: on naprawdę jest filo-logiem. Może jednym z ostatnich.

Dariusz Czaja