Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Głogów. Średniowieczne miasto nad Odrą

red. Krzysztof Czapla

Pracowni Badań Regionalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, 2018
Stron: 196
Dział:
ISBN: 9788363349141
 
 
 

 

Książka stanowi zbiór artykułów, poświęconych początkom Głogowa.

Spis treści:

• Krzysztof Czapla, Zanim powstało miasto

• Dariusz Andrzej Czaja, Funkcje grodów warownych w państwie pierwszych Piastów na przykładzie Głogowa

• Wiesław Maciuszczak, Od grodu do obronnego miasta. Okres przejściowy na przykładzie Głogowa

• Dagmara Adamska, „Dla użytku i potrzeby ziemi naszej”. Rozwój przestrzenny lewobrzeżnego Głogowa od połowy XIII do początku XVI wieku w świetle źródeł pisanych

• Dominik Nowakowsk, Elementy obronne średniowiecznego miasta i broń w mieście na przykładzie Głogowa w świetle źródeł pisanych i archeologicznych

• Jadwiga Biszkont, Późnośredniowieczne naczynia szklane z Głogowa

• Wacław Pogorzelski, Wyroby z kości i rogu w kulturze średniowiecznego Głogowa

• Paweł Łachowski, Zaopatrzenie w wodę Głogowa w okresie średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych.