Publishing House
Proceed to the Publishing House

Oblicza Ameryki. Szkice o społeczeństwie, kulturze i polityce Stanów Zjednoczonych

red. Paulina Napierala, red. Rafał Kuś

Księgarnia Akademicka, 2018
Societas;
Page(s): 200
Section:
ISBN: 9788376387772
 
 
 

 

red. Paulina Napierala, red. Rafał Kuś

Księgarnia Akademicka, 2018

Societas;

Section:

Page(s): 200

ISBN: 9788376387772

Pomimo przemian kulturowych, społecznych, technologicznych, gospodarczych i politycznych, którym podlega współczesny świat, Stany Zjednoczone Ameryki zachowują status globalnej potęgi i pozostają intrygującym obiektem badań specjalistów reprezentujących liczne dyscypliny naukowe.

Niniejszy zbiór zawiera szkice poświęcone różnym aspektom funkcjonowania amerykańskiego społeczeństwa: od zagadnień religijnych i rasowych, przez kwestie ustroju prezydenckiego i systemu wyborczego, aż po zagadnienia retoryki politycznej.

Jest to kolejne opracowanie autorstwa badaczy skupionych wokół Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także kontynuacja wcześniejszego projektu Agnieszki Małek i Pauliny Napierały pt. Stany Zjednoczone wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia społeczno-polityczne, którego zamysłem było uzupełnienie dotychczasowych opracowań interdyscyplinarnych o nieporuszane wcześniej tematy.