Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Niezatarte piętno? Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa

Bartosz Ogórek

TOWARZYSTWO AUTORÓW I WYDAWCÓW PRAC NAUKOWYCH "UNIVERSITAS", 2018
Stron: 620
Dział:
ISBN: 9788324231720
Wydanie drukowane
 

45,00 40,50

Pozycja dostępna

 

Wpływ I wojny światowej na ludność miasta Krakowa uchwycony został z wielu perspektyw – historii społecznej i gospodarczej oraz demografii historycznej. W niespotykanym dotąd stopniu autor łączy metody historycznej analizy źródeł narracyjnych, dokumentów osobistych i urzędowych z badaniami ilościowymi zaczerpniętymi ze statystyki, ekonomii, antropologii fizycznej i współczesnej demografii. Książka udowadnia, że analizy ilościowe i jakościowe nie wykluczają się, lecz uzupełniają, a jednoczesne wykorzystanie obu rodzajów źródeł w badaniach historycznych jest możliwe i korzystne dla pełniejszego poznania przeszłości. Każdy bowiem element tej publikacji, niezależnie od użytych źródeł oraz przyjętych metod, ma odpowiedzieć na pytania o relację między społeczeństwem i człowiekiem w ich codziennym funkcjonowaniu a konfliktem totalnym.

 

SPIS TREŚCI

Literatura i źródła Metody Część I. POPULACJA KRAKOWA W KONTEKŚCIE DŁUGOFALOWYCH PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA PRZEŁOMIE XIX I XX WIEKU 1. Baza źródłowa i jej krytyka 2. Transformacja demograficzna ludności Krakowa 2.1. Model transformacji demograficznej 2.2. Natężenie zgonów i urodzeń w populacji Krakowa w kontekście modelu transformacji demograficznej 2.3. Maltuzjańskie ograniczenia rozwoju badanej populacji i moment ich przezwyciężenia 3. Determinanty i konsekwencje transformacji demograficznej ludności miasta Krakowa 3.1. Analiza transformacyjnego obniżania umieralności 3.2. Analiza transformacyjnego obniżania płodności 3.3. Demograficzne konsekwencje przejścia demograficznego 4. Podsumowanie Część II. DORAŹNY WPŁYW I WOJNY ŚWIATOWEJ NA LUDNOŚĆ MIASTA KRAKOWA 1. Standard życia populacji Krakowa w okresie I wojny światowej 1.1. Koncepcja standardu życia 1.2. Możliwości 1.3. Funkcjonowanie 1.4. Zamożność 2. Doraźne skutki demograficzne I wojny światowej obserwowane w populacji miasta Krakowa 2.1. Wpływ I wojny światowej na stan i strukturę ludności Krakowa. Badanie przy użyciu wariantowych projekcji demograficznych 2.2. Wpływ I wojny światowej na ruch naturalny ludności Krakowa 2.3. Wpływ I wojny światowej na ruchy migracyjne ludności Krakowa 3. Relacja standardu życia i występowania zjawisk demograficznych 4. Podsumowanie Część III. DŁUGOTRWAŁY WPŁYW I WOJNY ŚWIATOWEJ NA LUDNOŚĆ MIASTA KRAKOWA 1. Ślady demograficzne 1.1. Zaburzenie równowagi płci 1.2. Relatywny rozmiar kohorty 1.3. Długotrwały wpływ wojny na umieralność 2. Ślady antropometryczne 2.1. Analiza antropometryczna – motywacja 2.2. Masa urodzeniowa noworodków 2.3. Wysokość ciała uczniów szkół 2.4. Wysokość ciała poborowych 2.5. Analiza kategorii wojskowych 3. Podsumowanie ZAKOŃCZENIE Aneks statystyczny Bibliografia Indeks nazwisk Spis wykresów Spis tabel