Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Czasopismo Prawno-Historyczne t.69 z.2

Wydawnictwo: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn, 2017
Stron: 410
Dział:
ISBN/ISSN: 00702471
Wydanie papierowe

63,00 56,70

Pozycja dostępna

 

Autor:

Wydawnictwo: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozn, 2017

Dział:

Stron: 410

ISBN/ISSN: 00702471

Czasopismo Prawno-Historyczne zostało założone w 1948 r. przez profesora Zygmunta Wojciechowskiego i ukazuje się regularnie co pół roku. CPH jest najstarszym i najważniejszym organem polskich historyków prawa, poświęconym historii ustroju, prawa i myśli polityczno-prawnej od Starożytnego Wschodu po czasy współczesne. Na łamach CPH ogłaszane są w szczególności wyniki badań z zakresu metodologii nauk historyczno-prawnych, historii powszechnej prawa, prawa antycznego i rzymskiego, historii ustroju i prawa polskiego, prawa kanonicznego, historii doktryn politycznych i prawnych. Na łamach CPH publikują teksty najwybitniejsi historycy prawa z Polski oraz innych krajów wszystkich kontynentów. CPH prowadzi dział rozpraw, prac drobnych i materiałów, historii nauk historyczno-prawnych, materiałów krytycznych (artykuły recenzyjne, recenzje i noty recenzyjne), kronikę życia naukowego oraz corocznie zamieszcza materiały do polskiej bibliografii historyczno-prawnej. Rozprawy opatrzone są streszczeniami w językach angielskim i francuskim.