Publishing House
Proceed to the Publishing House

Donosy rzeczywistości. Białoszewski. Utwory zebrane 4

Miron Białoszewski

Państwowy Instytut Wydawniczy, 2013
Page(s): 267
Section:
ISBN: 9788306033557
 
 
 

 

Miron Białoszewski

Państwowy Instytut Wydawniczy, 2013

Section:

Page(s): 267

ISBN: 9788306033557

PIW wznawia Utwory zebrane Mirona Białoszewskiego. Zaczynamy od tomu czwartego, do którego zostały odnalezione archiwalia, wcześniej niedostępne. Część papierów pozostałych po Białoszewskim była przechowywana w Holandii. Dzięki wnikliwej kwerendzie obecnego spadkobiercy odnalazła się większość materiałów dotyczących Donosów rzeczywistości – rękopisów i maszynopisów z autorskimi poprawkami. Dokumenty te oraz analiza białoszewskianów, znajdujących się w Muzeum Literatury, pozwoliły redaktorce tomu przygotować niniejszą edycję.
Dla nowego wydania najistotniejsza była możliwość przywrócenia oryginalnej postaci tekstom, które poddawane były zewnętrznej ingerencji. Cenzura skreślała nazwiska „nieprawomyślnych” osób, usuwała bądź zmieniała całe akapity, zdania, fragmenty zdań; posługiwała się poprawkami, które osłabiały wymowę tekstu, zwłaszcza tyczyło to kwestii obyczajowych, realiów społecznych, odniesień do historii.
Dziś prezentujemy tekst odcenzurowany.