Publishing House
Proceed to the Publishing House

Kultura książki w humanistyce współczesnej

red. Bożena Koredczuk , red. Kamila Augustyn

Publisher: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo, 2018
Page(s): 376
Section:
ISBN/ISSN: 9788322935965
Paper edition

60,00 PLN 54,00 PLN

In Stock

 

Author: red. Bożena Koredczuk , red. Kamila Augustyn

Publisher: Uniwersytet Wrocławski Wydawnictwo, 2018

Section:

Page(s): 376

ISBN/ISSN: 9788322935965

Praca zbiorowa „Kultura książki w humanistyce współczesnej” składa się z czterech części. Pierwsza prezentuje najnowsze kierunki badań nad książką i informacją w ujęciu interdyscyplinarnym, przynosi rozprawy poświęcone humanistyce cyfrowej oraz nowym formom książki. Druga zawiera studia nad sposobami kształtowania się kultury piśmienniczej i czytelniczej na przestrzeni dziejów, zarówno w regionie, jak i na obczyźnie. Kolejne dwie części powstały na okoliczność obchodów 60-lecia istnienia Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.  W części trzeciej została omówiona działalność naukowa IINiB w latach 2006–2016 z perspektywy dokonań naukowych poszczególnych Zakładów. Tom zamyka część czwarta dokumentująca uroczystości jubileuszowe. Publikacja powinna zainteresować badaczy z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, szczególnie specjalizujących się w problematyce nowych mediów i ich roli w kulturze, ale także popularyzatorów nauki i szerokie grono osób tworzących społeczeństwo informacji i wiedzy.