Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Zmienność pamięci. Biskup Carl Maria Splett w polskiej i niemieckiej pamięci historycznej

Aleksandra Kmak-Pamirska

ODDZIAŁ INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ-KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU W KRAKOWIE, 2017
Stron: 500
Dział:
ISBN: 9788380982680
 
 
 

 

Autorka analizuje proces przemian, jakim podlegała pamięć o Carlu Marii Spletcie, który pełnił funkcję biskupa gdańskiego i administratora apostolskiego diecezji chełmińskiej w okresie II wojny światowej. Jest to postać, wokół której przez lata nagromadziło się wiele odmiennych opinii – pozytywnych i negatywnych. Jak stwierdza jeden z recenzentów: „publikacja z jednej strony stanowi bardzo interesującą formę biografii znaczącej postaci historycznej, z drugiej zaś strony jest ważnym elementem debaty historycznej nad pojęciem pamięci historycznej o ludziach, wydarzeniach i zjawiskach społeczno-politycznych”.

Dr Aleksandra Kmak-Pamirska (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie) jest autorką monografii i artykułów poświęconych roli religii w kształtowaniu się państw i systemów państwowych, problematyce państw autorytarnych i totalitarnych, zagadnieniu tworzenia się państw narodowych, nacjonalizacji pamięci oraz kwestii regionalności w perspektywie centro-peryferyjnej.

Książka nagrodzona w konkursie im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny roku.