Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Młodzi dorośli w dobie globalizacji. Szkice psychologiczne

Maria Ledzińska

Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2012
Stron: 186
Dział:
ISBN: 9788376416199
 
 
 

 

Maria Ledzińska

Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2012

Dział:

Stron: 186

ISBN: 9788376416199

Inspirację do napisania książki stanowiły zainteresowania Autorki przemianami ogólnoświatowymi. W monografii znajdziemy zarówno treści dotyczące uporządkowania refleksji teoretycznej, jak i dokumentację empiryczną. Ta ostatnia zawiera, oprócz danych pochodzących z różnych źródeł, także wyniki prac własnych Autorki oraz tych wykonanych pod jej kierunkiem. Są to w wielu przypadkach badania o zdecydowanie rozpoznawczym charakterze. Czynnikiem hamującym podjęcie systematycznych badań jest niewątpliwie nieobecność teorii, stanowiącej – w naukach empirycznych – jedno z głównych źródeł hipotez. Z tego powodu wiedza teoretyczna oraz wyniki badań empirycznych przywoływane w niniejszej monografii bliższe są, w niektórych punktach, eseistyce naukowej niż opracowaniom stricte naukowym. Słowo szkice w podtytule uwypukla z kolei selektywność w doborze i sposobie prezentacji zagadnień poświęconych relacjom człowiek (młody dorosły) i świat (zmieniający się).