Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Historia zabytkowych albumów do przechowywania fotografii

Izabela Zając

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, 2017
Stron: 287
Dział:
ISBN: 9788365455758
 
 
 

 

Książka w pierwotnych założeniach miała dotyczyć wyłącznie zabytkowych albumów o bogato zdobionych oprawach i charakterystycznej budowie kart, służących do przechowywania rodzinnych zdjęć. Jednak podczas prowadzonych badań okazało się, że określenie „zabytkowy album fotograficzny” powiązane jest z dużą i niejednorodną grupą obiektów, którą należało odpowiednio opisać i sklasyfikować.

W opracowaniu dużą rolę odegrało przedstawienie tematu widzianego przez pryzmat zawodu konserwatora dzieł sztuki, ze specjalizacją z zakresu konserwacji i restauracji starych druków, grafiki i skóry zabytkowej oraz fotografii. Problem został przedstawiony na szerokim tle historii technik i technologii fotograficznych, od narodzin fotografii poprzez kolejne fazy jej rozwoju. Takie podejście spowodowało, że albumy zostały zaprezentowane przede wszystkim jako dzieła kunsztu introligatorskiego i warsztatu fotograficznego, a także świadectwo talentu, pasji i wiedzy artystów, fotografów, rzemieślników, wynalazców i wydawców. W myśl idei współczesnego teoretyka konserwacji Cesare Brandiego na pierwszym planie znalazły się rozważania nad fizyczną naturą zabytkowego obiektu ze szczególnym uwzględnieniem historycznej materii, która pozostaje nośnikiem duchowych oraz symbolicznych treści.


IZABELA ZAJĄC, konserwatorka dzieł sztuki, specjalistka w zakresie konserwacji fotografii, grafiki i starych druków. Absolwentka Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Obecnie adiunkt na tym wydziale. W 2011 roku obroniła doktorat w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Założycielka (w 2010 roku) i opiekunka Koła Przyjaciół Zabytkowej Fotografii oraz inicjatorka kształcenia z zakresu identyfikacji i ochrony fotografii na WKiRDS ASP w Warszawie. Od 2013 roku rzeczoznawca Ministra Kultury w dziedzinie materiałów bibliotecznych i archiwalnych. Uczestniczyła w projektach badawczych i zrealizowała wiele projektów konserwatorskich w kraju i za granicą. Autorka publikacji z zakresu ochrony, zabezpieczania i konserwacji starych druków, rękopisów i obiektów na podłożu papierowym oraz fotografii. Wolne chwile poświęca twórczości artystycznej, malując akwarele i obrazy olejne oraz wykonując fotografie w dziewiętnastowiecznych technikach. Swoje prace prezentowała na wystawach zbiorowych.