Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Kwartalnik Hist.2018/2

Wydawnictwo: Semper. Wydawnictwo Naukowe, 2018
Stron: 591
Dział:
ISBN/ISSN: 20182

 

Autor:

Wydawnictwo: Semper. Wydawnictwo Naukowe, 2018

Dział:

Stron: 591

ISBN/ISSN: 20182

Czasopismo Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, wydawane we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym, dystrybuowane przez Wydawnictwo Naukowe Semper.

Jest najstarszym polskim czasopismem historycznym, założonym przez Xawerego Liskego w 1887 r. Dotychczas ukazały się 123 roczniki czasopisma. W „Kwartalniku Historycznym” publikowane są artykuły poświęcone dziejom Polski i dziejom powszechnym od średniowiecza do czasów najnowszych oraz artykuły recenzyjne i recenzje na temat książek naukowych z tego zakresu chronologicznego. Nad poziomem merytorycznym i wydawniczym „Kwartalnika Historycznego” czuwa zbierający się każdego roku Komitet Redakcyjny (zob. listę jego członków z afiliacjami instytucjonalnymi do pobrania), złożony z wybitnych historyków krajowych i zagranicznych.