Publishing House
Proceed to the Publishing House

Monteskiusz w Polsce. Wczoraj i dziś

Paweł Matyaszewski

Publisher: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa, 2018
Page(s): 290
Section:
ISBN/ISSN: 9788323535713

 

Author: Paweł Matyaszewski

Publisher: Uniwersytet Warszawski Wydawnictwa, 2018

Section:

Page(s): 290

ISBN/ISSN: 9788323535713

Praca dotyczy związków Monteskiusza z Polską począwszy od XVIII wieku aż po czasy współczesne. Autor z jednej strony przedstawia poglądy francuskiego filozofa i prawnika na ustrój Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, z drugiej zaś – recepcję jego refleksji politycznych w polskiej publicystyce oświeceniowej. Ponadto omawia podejście do myśli Monteskiusza w czasie zaborów Polski i współcześnie. Osobno potraktowane zostały tłumaczenia dzieł Monteskiusza na język polski oraz wynikające z nich kierunki i stan badań prowadzonych w Polsce wokół jego postaci. Publikację kończą autorskie przemyślenia na temat biografii i twórczości autora O duchu praw.