Publishing House
Proceed to the Publishing House

Ignacy Matuszczak. Miłośnik i znawca polskiego munduru wojskowego

Jarosław Łuczak

Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2017
Page(s): 34
Section:
ISBN: 9788364080432
 
 
 

 

Jarosław Łuczak

Muzeum Narodowe w Poznaniu, 2017

Section:

Page(s): 34

ISBN: 9788364080432

Ignacy Matuszczak – miłośnik i znawca polskiego munduru wojskowego – informator.
Informator do wystawy w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym, na której zaprezentowany został dorobek Ignacego Matuszczaka: oryginalne szkice, plansze mundurowe, zgromadzona dokumentacja, w tym odręczne szkice, a także różnego rodzaju publikacje do badań nad dziejami munduru wojskowego, polskiego i obcego.