Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Podział "Polska solidarna-Polska liberalna" w świetle wybranych koncepcji pluralizmu politycznego

Piotr Obacz

Wydawnictwo: Libron sc., 2018
Stron: 382
Dział:
ISBN/ISSN: 9788365705808

 

Autor: Piotr Obacz

Wydawnictwo: Libron sc., 2018

Dział:

Stron: 382

ISBN/ISSN: 9788365705808

„Celem niniejszego opracowania jest uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy politologicznej dotyczącej podziału społeczno­politycznego w Polsce, zaprezentowanie autorskiej koncepcji teoretycznej podziału „Polska solidarna – Polska liberalna”, opartej na aktualnych badaniach naukowych i wiarygodnych kryteriach analitycznych, oraz dostarczenie autorskiej interpretacji tego podziału z perspektywy pluralistycznej (fragment Przedmowy)”.

„Należy podkreślić, że podjęty (…) problem badawczy został dobrze wybrany. Jest nie tylko wartościowy w sensie poznawczym, lecz także istotny ze względu na swoją aktualność. (…) Niniejsza książka jest opracowaniem wartościowym merytorycznie, ma charakter nowatorski, wnosi istotny wkład w badania nad problematyką podziałów społecznych w Polsce” (z recenzji dr hab. Małgorzaty Podolak).

„Już sam wybór tematu książki jest potrójnie chwalebny. Po pierwsze, ze względu na odniesienie do aktualnego i narastającego zjawiska – tendencji do polaryzacji i związanej z tym antagonizacji społeczeństwa polskiego” (z recenzji prof. dr hab. Mirosława Karwata).