Publishing House
Proceed to the Publishing House

Pięcioksiąg Mojżeszowy jako system liczbowy. Ustalenie spójnego zapisu liczbowego

Oskar Goldberg

Publisher: Libron sc., 2018
Page(s): 108
Section:
ISBN/ISSN: 9788365705785

 

Author: Oskar Goldberg

Publisher: Libron sc., 2018

Section:

Page(s): 108

ISBN/ISSN: 9788365705785

Zamiast przypisywać stylistyczne osobliwości Pięcioksięgu kompozycji opartej na założeniu istnienia różnych źródeł, w rzeczywistości można je bez wyjątku wytłumaczyć za pomocą systemu liczbowego, sporządzonego wyłącznie przez jednego autora: zmienność boskich imion JHWH i Elohim w Księdze Rodzaju, wymienność form zwracania się na „ty” i „wy”: form czasownika w 2. osobie liczby pojedynczej i mnogiej w Księdze Powtórzonego Prawa, czy wszystkie tzw. powtórzenia oraz inne stylistyczne osobliwości są nieodzownymi i koniecznymi warunkami oraz uprzednimi założeniami systemu liczbowego.
fragment książki