Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Bernardyni bydgoscy 1480-1829

Aleksander Krzysztof Sitnik

Wydawnictwo: Calvarianum. Wydawnictwo, 2018
Stron: 408
Dział:
ISBN/ISSN: 9788363440497

 

Autor: Aleksander Krzysztof Sitnik

Wydawnictwo: Calvarianum. Wydawnictwo, 2018

Dział:

Stron: 408

ISBN/ISSN: 9788363440497

Od 1480 r. do kasaty klasztoru w 1829 r. – tak można najkrócej zamknąć ponad trzechsetletnie dzieje bydgoskiego klasztoru bernardynów, opisane w tej książce. Duchowi synowie świętego Franciszka modlili się w grodzie nad Brdą, sprawowali posługę duszpasterską i dawali świadectwo życia. Nie stronili od nauki, czego dowodem osoba leksykografa Bartłomieja z Bydgoszczy i księgozbiór zachowany w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Pozostał po bernardynach kościół, dziś służący jako świątynia garnizonowa. Rozproszeniu uległy dzieła sztuki nagromadzone niegdyś w klasztorze. Historyk przywołuje nazwiska zakonników, rekonstruuje ich losy, przede wszystkim jednak ujawnia ich postawę wierności i oddania Bogu i ludziom.

 prof. zw. dr hab. Roland Prejs OFMCap

 

Spis treści

 

Teofil Czarniak OFM, prowincjał bernardynów

Wstęp

I. Historia

 

Ks. Tomasz Moskal

Kościelno-polityczny kontekst fundacji Bernardynów w Bydgoszczy w 1480 r.

 

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Geneza fundacji klasztoru bernardynów w Bydgoszczy pod koniec XV wieku

 

Ks. Andrzej Bruździński

Bernardyni w Bydgoszczy w okresie staropolskim

 

Alojzy Pańczak OFM

Działalność rekatolizacyjna bydgoskich bernardynów

 

Krzysztof Witkowski

Zakonnicy bydgoskiego konwentu Bernardynów w świetle nekrologów zmarłych ojców i braci

 

Alicja Szulc

Bartłomiej z Bydgoszczy i jego ślady

 

Aleksander Krzysztof Sitnik OFM

Paweł z Łęczycy (1572–1642), jeden z wybitniejszych bernardynów bydgoskich

 

Stefan Pastuszewski

Porozbiorowe losy bernardynów bydgoskich i ich materialnych dzieł

 

Patrycja Gąsiorowska

Zarys dziejów klarysek w Bydgoszczy w XVII – XVIII wiekach

 

II. Archiwistyka i bibliotekoznawstwo

 

Marek Romaniuk

Archiwalia bernardyńskie w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy

 

Joanna Matyasik

Bibliotheca Bernardina – zabytkowa kolekcja Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy

 

III. Historia sztuki

 

Andrzej Efrem Obruśnik OFM

Obraz św. Antoniego Padewskiego z pobernardyńskiego kościoła w Bydgoszczy

 

Cyprian Janusz Moryc OFM

Domki Loretańskie i kult Matki Bożej Loretańskiej przy klasztorach bernardynów w Polsce