Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka

red. Henryk Chałupczak , red. Magdalena Lesińska , red. Ewa Pogorzała

Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wy, 2018
Stron: 678
Dział:
ISBN/ISSN: 9788322791127

 

Autor: red. Henryk Chałupczak , red. Magdalena Lesińska , red. Ewa Pogorzała

Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wy, 2018

Dział:

Stron: 678

ISBN/ISSN: 9788322791127

Publikację wyróżnia różnorodność podejmowanych tematów znakomicie ilustrujących spektrum najnowszych zainteresowań polskich badaczy zajmujących się kwestiami związanymi z szeroko rozumianą polityką migracyjną. Większość opracowań zawartych w zbiorze została przygotowana na podstawie pogłębionych badań autorskich, a w wielu wypadkach mamy do czynienia z prezentacją wybranych rezultatów kilkuletnich studiów realizowanych w ramach projektów badawczych. Wykorzystano starannie dobrany i przemyślany aparat pojęciowy, poprzez odwołanie się do paradygmatów badawczych charakterystycznych dla dyscyplin, które reprezentują autorzy. Należy zaznaczyć, iż w omawiany wielogłos środowiska migrantoznawczego wpisali się przedstawiciele różnych pokoleń badaczy. /…/ Ta wielopokoleniowość w sposób istotny wzbogaca dialog wewnątrz środowiska osób badających zjawiska migracyjne, które oceniam jako bardzo otwarte, a także świetnie ilustruje poszerzanie się i zmiany pól badawczych. Praktyce dialogu międzypokoleniowego towarzyszy w tym wypadku interdyscyplinarny dialog przedstawicieli wszystkich nauk humanistycznych i społecznych, zainteresowanych badaniem różnych aspektów polityki migracyjnej: politologów, socjologów, etnologów/antropologów, historyków, prawników, ekonomistów, geografów, demografów i innych.
W rezultacie otrzymujemy pracę, która znacząco poszerza naszą wiedzę o różnych wymiarach polityki migracyjnej, odsłania nowe pola i optyki badawcze tego zjawiska, wreszcie dokumentuje integrację środowiska badaczek i badaczy migracji,a także bez wątpienia może przyczynić się do dalszego zacieśniania współpracy między nimi.

Z recenzji prof. dr. hab. Jacka Schmidta – UAM Poznań.