Publishing House
Proceed to the Publishing House

Cmentarz na Rossie w Wilnie. Niezachowane pomniki na podstawie kartotek Wacława Wejtki, Lucjana Uziębły i Aleksandra Śnieżki. Rasu kapines. Neislike antkapiai is Vaclovo Veitkos, Lucjano Uzemblos ir A leksandro Sniezko kartoteky

Anna Sylwia Czyż, Bartłomiej Gutowski

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE, 2017
Page(s): 308
Section:
ISBN: 9788380903401