Publishing House
Proceed to the Publishing House

Attachaty wojskowe Drugiej Rzeczypospolitej 1919-1945. Strukturalno-organizacyjne aspekty funkcjonowania

Robert Majzner

Publisher: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy W, 2018
Page(s): 582
Section:
ISBN/ISSN: 9788374553919

 

Author: Robert Majzner

Publisher: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy W, 2018

Section:

Page(s): 582

ISBN/ISSN: 9788374553919

Placówki dyplomatyczne Wojska Polskiego II RP – organy szczególne administracji wojskowej okresu II RP. Były to przede wszystkim przez attachaty wojskowe przy ambasadach Rzeczypospolitej Polskiej.

Do zadań polskiej wojskowej służby dyplomatycznej tuż po zakończeniu I wojny światowej należały:

  • zabezpieczenie bytu i organizacja powrotu do ojczyzny jeńców wojennych narodowości polskiej
  • objęcie kontrolą i sprowadzenie do kraju licznych polskich formacji wojskowych
  • zakup i transport sprzętu dla armii odradzającego się Państwa Polskiego
  • pozyskiwanie pomocy w świetle narastającego konfliktu z bolszewicką Rosją