Publishing House
Proceed to the Publishing House

Testamenty z ksiąg sądowych małych miast polskich do 1525 roku

Bartoszewicz Agnieszka oprac. , Mrozowski Krzysztof oprac. , Radomski Maciej oprac.

Publisher: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2017
Page(s): 186
Section:
ISBN/ISSN: 9788375072365

 

Publikacja należy do serii: „Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku”

Katalog został opracowany przez Agnieszkę Bartoszewicz, profesora w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, oraz grono jej doktorantów: Krzysztofa Mrozowskiego, Macieja Radomskiego i Katarzynę Wardę. Wynikiem kwerendy przeprowadzonej przez autorów katalogu w ponad 100 księgach sądowych kilkudziesięciu miast i miasteczek średniowiecznego Królestwa Polskiego jest skatalogowanie 573 testamentów uwierzytelnionych przed miejskimi urzędami. Ten materiał źródłowy, często trudno uchwytny do tej pory dla badaczy, umożliwia różnorodne badania nad kulturą prawa, piśmiennością i religijnością polskich mieszczan w późnym średniowieczu i na początku epoki nowożytnej.