Publishing House
Proceed to the Publishing House

Wroclove. Fenomen kultury europejskiej

Marek Hałuba

VIA NOVA ELŻBIETA KLIMEK, 2017
Page(s): 287
Section:
ISBN: 9788364025396
 
 
 

 

Marek Hałuba

VIA NOVA ELŻBIETA KLIMEK, 2017

Section:

Page(s): 287

ISBN: 9788364025396

W prezentowanym tomie opublikowano czterdzieści jeden artykułów, które zostały w znacznej części uszeregowane chronologicznie, teksty o charakterze przekrojowym zamieszczono głównie w ostatniej części książki. Oś tematyczną artykułów wyznacza dziedzictwo kulturowe Wrocławia i Dolnego Śląska, odgrywające ważną rolę w kształtowaniu się tożsamości regionalnej, której immanentną częścią jest kultura pamięci. Wrocław, który w swojej ponad- tysiącletniej historii należał do polskich Piastów, korony czeskiej i austriackiej, do Prus i Rzeszy Niemieckiej, a od 1945 roku należy do Polski, jest niezwykłym obiektem eksploracji styku różnych kodów kulturowych, tworzących – jak wielokrotnie podkreślali śląskoznawcy – jedność w wielości.