Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Nasza przeszłość 108

Wydawnictwo: Wydawnictwo ITKM, 2007
Stron: 408
Dział:
ISBN/ISSN: NP108

 

Autor:

Wydawnictwo: Wydawnictwo ITKM, 2007

Dział:

Stron: 408

ISBN/ISSN: NP108

Spis treści:
Gerard Labuda, Wznowienie dyskursu w sprawie męczeństwa i świętości biskupa krakowskiego Stanisława, 2007 s. 5-58
Jan Walkusz, Zaangażowanie wiernych w życiu polonijne parafii w London, Ontario (Kanada), 2007 s. 59-146
Roman Pelczar, Teatyni w Warszawie w XVIII w., 2007 s. 147-182
Magdalena Bilska-Ciećwierz, Statuty kapituł kolegiackich metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu, 2007 s. 183-214
Dominika Burdzy, Sandomierski klasztor św. Marii Magdaleny w średniowieczu, 2007 s. 215-234
Paweł Wolnicki, Pieczęcie kancelarii kościelnych regionu radomszczańskiego w pierwszej połowie XIX stulecia, 2007 s. 235-260
Tomasz Domański, Duchowieństwo diecezji kieleckiej wobec organizacji rolniczych i ruchu spółdzielczego na przełomie XIX i XX wieku, 2007 s. 261-304
Piotr Stefaniak, Klasztory mniszek dominikańskich ruskiej prowincji zakonu, 2007 s. 305-336
Sabina Bober, Robotnicza parafia Lublina na Tatarach, 2007 s. 337-354
Andrzej Gil, Metryki zgonu ofiar zajść w Drelowie 6 I 1874 r., 2007 s. 355-370
Jolanta M. Marszalska, Źródła do badań nad dziejami klasztoru kanoników regularnych Bożego Ciała w Krakowie w zbiorach archiwum OO. Cystersów w Szczyrzycu, 2007 s. 371-384
Waldemar Graczyk, Opaci kanoników regularnych z Czerwińska w kapitule kolegiaty św. Michała w Płocku, 2007 s. 385-394
Roman Kawecki, Rec. Krzysztof Rafał Prokop, Pasterze i rządcy diecezji mińskiej, pińskiej i drohiczyńskiej, 2007 s. 395-404
Stanisław Cieślak, Spotkanie archiwistów - czyli z myślą o przyszłości, 2007 s. 405-407