Publishing House
Proceed to the Publishing House

Retoryka polityczna Richarda Nixona

Rafał Kuś

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2018
Page(s): 208
Section:
ISBN/ISSN: 9788376387796
Paper edition

15,00 PLN 13,50 PLN

In Stock

 

Author: Rafał Kuś

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2018

Section:

Page(s): 208

ISBN/ISSN: 9788376387796

Chociaż dokonania retoryczne Richarda Nixona rzadko bywają zestawiane w dyskursie popularnym z przemówieniami tak uznanych oratorów jak John F. Kennedy, Martin Luther King czy Ronald Reagan, zdolność do elokwentnego wyrażania swych racji i skutecznego osiągania założonych celów komunikacyjnych stawia go niewątpliwie pośród najwybitniejszych mówców XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Oratorska spuścizna Nixona jawi się jako niezwykle interesujący przedmiot studiów tym bardziej, że jego trwająca prawie trzy dekady kariera polityczna pełna była dramatycznych, wymagających efektywnej akcji retorycznej momentów. Celem niniejszego opracowania jest rzucenie nowego światła na dorobek krasomówczy 37. Prezydenta USA i omówienie go z uwzględnieniem swoistości politycznej, społecznej i kulturowej czasów, w których działał republikanin.