Publishing House
Proceed to the Publishing House

Taktyczno-techniczne zasady działania artylerii wojska polskiego 1918-1939

Mirosław Giętkowski

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, 2017
Page(s): 538
Section:
ISBN: 9788364130205

 

Mirosław Giętkowski

Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, 2017

Section:

Page(s): 538

ISBN: 9788364130205

Celem niniejszej pracy jest ukazanie warunków formowania, rozwoju ilościowego i jakościowego, przebiegu zmian organizacyjnych, uzbrojenia, zasad taktycznych użycia oddziałów polskiej artylerii w okresie walk o niepodległość oraz prób jej modernizacji w okresie dwudziestolecia międzywojennego a także wykorzystanie artylerii podczas walk we wrześniu 1939 roku.