Publishing House
Proceed to the Publishing House

Hydromorfologia rzek i potoków górskich. Działy wybrane

Radecki-Pawlik Artur , ,

Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Kr, 2014
Page(s): 299
Section:
ISBN/ISSN: 9788360633984
Paper edition

42,00 PLN 37,80 PLN

In Stock

 

Author: Radecki-Pawlik Artur , ,

Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Kr, 2014

Section:

Page(s): 299

ISBN/ISSN: 9788360633984

W Polsce nie ukazała się jak dotąd jednolita publikacja, która prezentowałaby zakres badań hydromorfologicznych oraz zbiór wyników badań obejmujących opis i analizę parametrów hydromorfologicznych. Ta właśnie książka ma na celu częściowe zapełnienie tej luki. Traktuje o podstawowych pojęciach z zakresu hydrologii, hydrauliki, procesów kształtujących koryta oraz geomorfologii żwirodennych rzek i potoków górskich. Poza częścią teoretyczną praca zawiera liczne przykłady pomiarów różnych parametrów hydromorfologicznych rzek i potoków górskich, co może okazać się pomocne szczególnie dla osób mających zamiar zarówno wykorzystywać, jak i studiować omawianą w podręczniku problematykę.

Książka w sposób przejrzysty pokazuje m.in. parametry i zjawiska związane z hydrologią, hydrauliką i morfologią koryta rzecznego. Objaśnia mechanizm transportu rumowiska i prezentuje formuły służące do obliczania jego intensywności. Cenne są rozdziały dotyczące zagadnień poboru kruszywa z koryt cieków oraz ocen hydromorfologicznych, wpisujące się w obowiązujący paradygmat ekorozwoju.
                                    

Prof. dr hab. Krzysztof Koreleski (fragment recenzji)