Publishing House
Proceed to the Publishing House

Multimodalność komunikacji

red. Justyna Winiarska , red. Aneta Załazińska

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2018
Page(s): 138
Section:
ISBN/ISSN: 9788376388984
Paper edition

28,00 PLN 25,20 PLN

In Stock
Electronic edition

Available files' formats:

  • ebook .pdf

12,00 PLN


 

Author: red. Justyna Winiarska , red. Aneta Załazińska

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2018

Section:

Page(s): 138

ISBN/ISSN: 9788376388984

Przekonanie o wielotrybowości komunikacji oznacza przyjęcie postawy metodologicznej otwartej na fakt, że dokonywany nieustannie przez człowieka proces nadawania znaczeń wykorzystuje różne systemy – tryby semiotyczne. Komunikacja nie ogranicza się bowiem do wymiany komunikatów językowych, a zdolności komunikacyjne człowieka należy rozważać jako całość nieredukowalną do zachowania słownego. Takie podejście, określane niekiedy mianem multimodalnego, nie faworyzuje żadnego z systemów semiotycznych, choć może wysuwać jeden z nich na pierwszy plan.

Mimo iż określenie multimodalność czasem budzi zastrzeżenia terminologiczne, uznajemy je za najbardziej odpowiadające podejściu metodologicznemu reprezentowanemu w tym tomie. Zbliżone znaczeniowo, a często konkurencyjne terminy: polisemiotyczność, polisensoryczność, multimedialność, wielokanałowość profilują specyficzne ujęcia tego problemu. Oczywiście w wielu sytuacjach dają się zastosować wymiennie względem terminu multimodalność, jednakże z naszego punktu widzenia są wobec niego hiponimiczne, dlatego konsekwentnie będziemy mówić o zjawisku multimodalności ludzkiej komunikacji.