Publishing House
Proceed to the Publishing House

Herbarz szlachty wołyńskiej t.6

Oleg Chorowiec

nakładem autora, 2017
Page(s): 578
Section:
ISBN: 9788393507658
 
 
 

 

Oleg Chorowiec

nakładem autora, 2017

Section:

Page(s): 578

ISBN: 9788393507658

Tom VI obejmuje informacje o rodzin szlacheckich z Wołynia (od A do Z). 
Każda rodzina otrzymała odrębny biogram w którym znalazły się zachowane o niej w 
źródłach archiwalnych wiadomości: miejsce zamieszkania rodziny, imiona osób 
zatwierdzonych w szlachectwie, herb rodzinny - zgodnie z przekazem źródłowym, 
data zatwierdzenia w przywileju szlacheckim, inne. Do każdego biogramu dołączona została sygnatura. 
Publikacja ma za zadanie udostępnić możliwie najlepszy materiał źródłowy dotyczący polskiej szlachty z Wołynia.