Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Z dziejów bibliotek w Polsce. Od średniowiecza do 1989 roku

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH, 2017
Stron: 96
Dział:
ISBN: 9788364203916
 
 
 

 

Znajomość dziejów swoich bibliotek to znakomita lekcja kształtowania osobowości zawodowej bibliotekarzy i to jest podstawowy cel niniejszej publikacji. Publikacja składa się z 7 zasadniczych części: Czasy staropolskie, Czasy zaborów, Okres międzywojenny 1918-1939, Lata II wojny światowej, Biblioteki w PRL. Lata 1945-1956. Cz. 1  i Biblioteki w PRL. Lata 1956-1986.Cz. 2. Warto ją przeczytać!
 

 

Spis treści

 

Od Redaktora
Z dziejów bibliotek w Polsce. Wstęp
Czasy staropolskie
Czasy zaborów
Okres międzywojenny 1918-1939
Lata II Wojny Światowej
Biblioteki w PRL. Lata 1944-1956
Biblioteki w PRL. Lata 1956-1989. Część I
Biblioteki w PRL. Lata 1956-1989. Część II