Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

70 lat po zagładzie. Przeszłość Żydów w pamięci zbiorowej mieszkańców Rzeszowa

Krzysztof Malicki

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2016
Stron: 136
Dział:
ISBN: 9788379963935
 
 
 

 

Krzysztof Malicki

UNIWERSYTET RZESZOWSKI, 2016

Dział:

Stron: 136

ISBN: 9788379963935

 

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP

 

ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNO-METODOLOGICZNA KONCEPCJA BADAŃ

1.1.    Pamięć i miasto jako przedmiot badań socjologicznych

1.2.    Pamięć - poziomy analizy problematyki

1.3.    Rola pamięci w relacjach polsko-żydowskich

1.4.    Metodologia badania

ROZDZIAŁ 2. RZESZOWSCY ŻYDZI - ICH PRZESZŁOŚĆ I DZIEDZICTWO

2.1.    Początki i wzrost liczebny diaspory

2.2.    Okres rozbiorów

2.3.    II Rzeczpospolita

2.4.    Okupacja i Zagłada

2.5.    Okres powojenny

ROZDZIAŁ 3. ŻYDZI W PAMIĘCI WSPÓŁCZESNYCH MIESZKAŃCÓW RZESZOWA

3.1.    Uwagi wstępne

3.2.    Wiedza o przeszłości Żydów

3.3.    Kontakt z przeszłością Żydów i transmisja pamięci

3.4.    Wyobrażenia o przeszłości Żydów

3.5.    Aktualność pamięci o Zagładzie

3.6.    Antypamięć

ROZDZIAŁ 4. MIEJSCA PAMIĘCI

4.1.    Wojenne zniszczenia i powojenne dylematy

4.2.    Stary cmentarz i plac Ofiar Getta

4.3.    Mała synagoga (tzw. staromiejska)

4.4.    Duża synagoga (tzw. nowomiejska)

4.5.    Nowy cmentarz na Czekaju

4.6.    Żydowski Dom Kultury

ROZDZIAŁ 5. RYTUAŁY, OBRZĘDY I UROCZYSTOŚCI

5.1.    Uwagi wstępne

5.2.    Marsz Upamiętniający Likwidację Getta

5.3.    Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

SUMMARY