Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

William Stern w perspektywie nowej historii psychologii

Iwona Koczanowicz-Dehnel

Scholar Wydawnictwo Naukowe, 2017
Stron: 237
Dział:
ISBN: 9788373839052
 
 
 

 

Iwona Koczanowicz-Dehnel

Scholar Wydawnictwo Naukowe, 2017

Dział:

Stron: 237

ISBN: 9788373839052

Celem tej książki jest prezentacja i analiza twórczości Williama Sterna w kontekście programu badawczego nazywanego nową historią psychologii. Według ogólnej zasady tego programu badacz powinien poznać oryginalne źródła, a nie tylko interpretacje samych psychologów, którzy od dawna są uwikłani w określoną tradycję i przesądy naukowe. Stern znany był dotychczas wyłącznie jako twórca pojęcia ilorazu inteligencji. Jego prace i poglądy na temat wielu zagadnień ogólnych i szczegółowych pozostawały w zapomnieniu.  Nowe podejście do historii psychologii pozwala na zasadniczą zmianę zarówno w opisie, jak i w ocenie  naukowych dokonań Sterna. 
Podjęta w książce próba  nowego spojrzenia na problemy historii psychologii jest ważna dla  samowiedzy metodologicznej i teoretycznej dzisiejszej  psychologii. Z uwagi na jej przedmiotowe zróżnicowanie, wąską specjalizację i często mało komunikatywny język, zatrzymanie się choć na chwilę nad historią może pomóc psychologom w  refleksji nad własną praktyką badawczą.

Iwona Koczanowicz-Dehnel – adiunkt w zakładzie Psychologii Osobowości Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszar jej zainteresowań obejmuje przede wszystkim historię myśli psychologicznej i filozoficzne podstawy psychologii. Jest autorką  monografii Jak powstała psychologia (2004) oraz artykułów, w których analizuje  kulturowe i społeczne  konteksty teorii i badań psychologicznych.