Publishing House
Proceed to the Publishing House

Eironeia

Włodzimierz Szturc

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2018
Page(s): 426
Biblioteka Aretuzy, 11
Section:
ISBN/ISSN: 9788376389080
Paper edition

36,20 PLN 32,58 PLN

In Stock

 

Author: Włodzimierz Szturc

Publisher: Księgarnia Akademicka, 2018

Biblioteka Aretuzy, 11

Section:

Page(s): 426

ISBN/ISSN: 9788376389080

Książka profesora Włodzimierza Szturca Eironeia jest zamknięciem trzydziestoletniego okresu jego badań nad ironią i ironicznością w filozofii, poetyce i literaturze. Jej przedmiotem jest teoria i praktyka ironii od najdawniejszej filozofii presokratycznej i paidei Sokratesa, przez ironię retoryczną, ironię romantyczną, po różnokształtne modele ich współczesnych wariantów i figur omawianych przez takich badaczy jak de Man, Muecke czy Booth. Autor, nadając tytułowi monografii greckie brzmienie, pragnął przywrócić ironii jej helleński rodowód, związany z traktowaniem wiedzy jako źródła kulturowej ciągłości Europy. Pomiędzy kilkunastoma monografiami wydanymi przez Autora i setkami artykułów poświęconych literaturze i teatrowi książka o ironii jest dziełem wyjątkowym. To pierwsza tak obszerna w badaniach literackich rozprawa o zjawisku trudnym do opisania i analizy, fenomenie wymykającym się definicjom, figurze rozmaicie w różnych czasach rozumianej i przedstawianej. To wreszcie praca o trudnych drogach wyrażania myśli, których prawda nie mieszka w jednym tylko głosie, gdyż rodzi się z dialogu.