Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Partycypacja publiczna w zarządzaniu rozwojem lokalnym

Aldona Wiktorska-Święcka , Katarzyna Kozak

Wydawnictwo: Atut, 2014
Stron: 212
Dział:
ISBN/ISSN: 9788379770939

 

Autor: Aldona Wiktorska-Święcka , Katarzyna Kozak

Wydawnictwo: Atut, 2014

Dział:

Stron: 212

ISBN/ISSN: 9788379770939

Monografia poświęcona jest ważnej i w warunkach polskich słabo rozpoznanej problematyce partycypacji publicznej w zarządzaniu rozwojem lokalnym. Od kilku dekad zaobserwować można pogłębiający się proces odchodzenia od tradycyjnych, hierarchicznych relacji pomiędzy państwem i jego instytucjami a podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego na rzecz struktur poziomych, współzależnych i sieciowych. Stąd konieczna stała się partycypacja publiczna, zakładająca aktywny i kolektywny udział obywateli w procesie decyzyjnym na szczeblu lokalnym.
Z recenzji dr inż. Teresy Kupczyk