Publishing House
Proceed to the Publishing House

Jak znaleźć igłę w stogu siana? Automatyczna ekstrakcja wielosegmentowych jednostek leksykalnych z tekstu polskiego

Michał Woźniak

Publisher: Instytut Języka Polskiego PAN, 2017
Page(s): 158
Section:
ISBN/ISSN: 9788364007439