Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Slavia Occidentalis Linguistica 73/1(2016)

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK, 2016
Stron: 242
Dział:
ISBN: 810002
 
 
 

 

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK, 2016

Dział:

Stron: 242

ISBN: 810002

 "Slavia Occidentalis. Linguistica" publikuje artykuły dotyczące zarówno problematyki zachodniosłowiańskiego językoznawstwa diachronicznego, jak i językoznawstwa synchronicznego. Dominuje jednak problematyka diachroniczna. Autorzy piszą najczęściej o polszczyźnie, kaszubszczyźnie i językach łużyckich.