Wydawnictwo
Kliknij, aby przejść do Wydawnictwa

Odrodzenie. Bibliografia zawartości (1944-1950)

Grzegorz P. oprac. Bąbiak

Uniwersytet Warszawski Wydział Polonistyki, 2017
Stron: 499
Dział:
ISBN: 9788365667113
 
 
 

 

„Zarówno świadkowie epoki, jak i badacze pozostają zgodni. „Odrodzenie” nie tylko odegrało znaczącą rolę w odbudowie powojennego życia kulturalnego, lecz także było ważnym etapem jej dalszego rozwoju. Oddziaływało tak na współczesnych, jak i jeszcze wiele lat później. Jacek Natanson pisze, że jego rola opiniotwórcza była nie do przecenienia, bowiem wielu nauczycieli traktowało periodyk ten „jak wyrocznię” i czerpało z niego wskazówki co do dzieł i autorów, które powinny zostać omówione jako lektury szkolne123. Dopowiadając zatem za badaczem, współtworzyło ono nowy kanon literatury powojennej. Ponadto zgodzić należy się z jego opinią, że celem pisma było również, nadanie literaturze polskiej znacznie wyższej rangi niż miała ona przed wojną, wyznaczenie jej roli „odnowiciela psychiki narodu i inżyniera ludzkich dusz”.”

Ze Wstępu Autora

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Odrodzenie” (1944–1950) – pierwszy powojenny tygodnik kultury polskiej

Redaktorzy

„Tygodnik niesekciarski”

Nagrody literackie „Odrodzenia”

Wobec tradycji i historii

Finał

Spis pracowników „Odrodzenia” (1944–1950)

Bibliografia zawartości: „Odrodzenie” (1944–1950)

Literatura i publicystyka

Ilustracje

Aneks

Jerzy Putrament, Rok „Odrodzenia”

Jerzy Borejsza, Ludzie i klimaty. Poławiacze pereł

I Nagroda Literacka „Odrodzenia” (1946)

Z okazji wręczenia nagrody literackiej „Odrodzenia” Tadeuszowi Brezie. Przemówienia

Najlepsza książka dwulecia 1945–1946

II Nagroda Literacka „Odrodzenia” (1947)

III Nagroda Literacka „Odrodzenia” (1948)

Uroczystość wręczenia nagrody „Odrodzenia”

IV Nagroda Literacka „Odrodzenia” (1949)

Przemówienia z okazji wręczenia IV Nagrody Literackiej „Odrodzenia”

Od redakcji

Spis ilustracji

Indeks