Publishing House
Proceed to the Publishing House

Temblaki polskiej białej broni, t. I

Kazimierz Bukowski

Medial, 2017
Page(s): 164
Section:
ISBN: 9788360360576

 

Kazimierz Bukowski

Medial, 2017

Section:

Page(s): 164

ISBN: 9788360360576

Oto jak autor podsumowuje swoje dzieło: Od lat zmagam się z tematem temblaków, które stanowią jądro moich militarnych zainteresowań. Z jednej strony, są one niezwykle ważnym elementem białej broni i munduru, z drugiej – czymś kruchym i nietrwałym. W związku z tym faktem, kolekcjonowanie ich wiąże się z koniecznością poświęcenia czasu i energii na umiejętną konserwację i rekonstrukcję. Delikatna materia, z jakiej wykonano temblaki, spowodowała, iż do dnia dzisiejszego zachowało się niewiele egzemplarzy z okresu narodzin tego elementu uzbrojenia. Brak również innych źródeł zastanych, będących zbiorem informacji na temat genezy przedmiotu rozważań.